an image RHS Pro Consulting
Bucuresti, Romania
Email: office@rhs-pro.ro
Telefon: 0754.067.388
               0726.172.397
               0722.322.653

SSMRHS Pro Consulting - Protectia Munciiidentificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, pe locuri de munca/posturi de lucru;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciielaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciielaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciipropunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciiverificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciiintocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciielaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciielaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciistabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si urmarirea amplasarii acestuia;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciievidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciievidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciievidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciimonitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciiverificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciiinformarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciiidentificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciiparticiparea la cercetarea evenimentelor;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciiurmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciicolaborarea cu lucratorii si medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciiurmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciipropunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;


RHS Pro Consulting - Protectia Munciipropunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;